Meer dan 30 jaar ervaring - Voordelige tarieven - Betrouwbaar en deskundig

Belastingen, jaarrekeningen

OMZETBELASTING

Bijna iedere ondernemer in Nederland heeft te maken met de belasting op toegevoegde waarde oftewel de omzetbelasting. Welke tarieven dient u te hanteren voor uw diensten of goederen? Voor welke regelingen kom ik in aanmerking? Heb ik andere verplichtingen of toestemming nodig? Zomaar enkele vragen, waarbij ons administratiekantoor u uitstekend kan bijstaan. Hieronder staan voorbeelden van wat ons administratiekantoor voor u kan betekenen:

 • Verzorgen aangifte omzetbelasting (ervaring met margeregelingen, kleine ondernemersregeling en leveringen aan en uit het buitenland)
 • Controle van uw omzetbelastingaangiften achteraf, indienen van de btw suppletie
 • Uitleg over regelingen zoals Besluit Uitsluiting Aftrek, Kleine Ondernemersregeling en Margeregelingen
 • Verzorgen van bezwaarschriften omzetbelasting
 • Verzorgen van verzoekschriften voor toestemming bijzondere regelingen
 

INKOMSTENBELASTING

Sinds 2001 is een geheel nieuwe wet op de inkomstenbelasting geintroduceerd. Helaas is deze sindsdien op vele punten alweer gewijzigd of aangevuld. Recent is bijvoorbeeld het gedoe  met het box 3 (vermogen) deel, daar is nu een tijdelijke regeling voor. Het belasting-onderdeel van het Administratie- en Adviesburo E. van Tunen heeft veel ervaring met aangiften inkomstenbelasting van ondernemers en particulieren. Hieronder staan voorbeelden van wat van het Administratie- en Adviesburo E. van Tunen voor u kan betekenen:

 • Inkomstenbelasting voor particulieren, in XBLR SBR via Digipoort
 • Inkomstenbelasting ondernemers met eenmanszaak of v.o.f., in XBLR SBR via Digipoort
 • Opstellen verzoek- en bezwaarschriften Inkomstenbelasting richting belastingdienst
 • Opstellen VVA (verzoek voorlopige aanslag) richting belastingdienst,  in XBLR SBR via Digipoort
 • Beantwoorden van fiscale vragen waar uzelf niet uitkomt (helpdesk via email)
 • hulp en aanvragen bij Toeslagen.
 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Een besloten vennootschap dient jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting naar de belastingdienst te sturen. Omdat het vermogen van de b.v. afgescheiden is van het privé vermogen, wordt meer zakelijk handelen verwacht van de directeur. Dit heeft gevolgen. Bijna overal dient u overeenkomsten van te hebben en dient u over vorderingen en schulden aan verbonden lichamen een zakelijke vergoeding te rekenen en deze tot uw resultaat laten behoren. Hieronder staan voorbeelden van wat van het Administratie- en Adviesburo E. van Tunen voor u kan betekenen:

 • Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting, in XBLR SBR via Digipoort
 • Opstellen van de fiscale jaarrekening
 • Verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften richting belastingdienst
 • Opstellen VVA (verzoek voorlopige aanslag) richting belastingdienst, in XBLR SBR via Digipoort
 • Beantwoorden van fiscale vragen waar uzelf niet uitkomt (helpdesk via email)
 

JAARREKENING

De jaarrekening is de afsluiting van uw administratieve jaar. Tegenwoordig dient u in alle fiscale aangiften zowel een winst- en verliesrekening en balans in te vullen. De jaarrekening heeft ook een balans en resultatenrekening met daarnaast duidelijke toelichtingen op balans- en resultaatposten, zodat u bij controle achteraf eenvoudig de samenstelling en herkomst van de posten in de aangifte kunt herleiden. Besloten vennootschappen zijn bij wet verplicht om jaarlijks een verkorte jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te publiceren (publicatiejaarrekening).Hieronder staan voorbeelden van wat van het Administratie- en Adviesburo E. van Tunen voor u kan betekenen:

 • Samenstellen van begrijpelijke en voordelige jaarrekening
 • Analyse van uw huidige jaarrekening (second opinion)
 • Dossiers samenstellen voor de accountant
 • Bedrijfseconomische analyses en rapporten
 • Deponatieverplichting Kamer van Koophandel (verkorte jaarrekening)
 • En dat alles in XBLR (SBR).
 

ADMINISTRATIE- EN ADVIESBURO E. VAN TUNEN

Een deskundig en voordelig administratiekantoor kan een beroep doen op ervaring. Bovenstaande is zeker geen opsomming van alle diensten. Specifieke adviezen en eenmalige opdrachten worden graag uitgevoerd. Neem vandaag nog contact op voor uw voordelige jaarrekening, administratie of belastingaangifte. Tot uw dienst.