Meer dan 30 jaar ervaring - Voordelige tarieven - Betrouwbaar en deskundig

Tarieven

TARIEVEN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

 

In 2023 wordt gebruik gemaakt van het pakket Fiscaal-online Consulent, waarmee 400 aangiften gedaan kunnen worden voor € 1.200. Zonder gebruik te maken van DIGID zijn elektronische certificaten nodig (KPN X-Pact), kosten € 482,79 (voor twee jaar).

T-biljet voor studenten en scholieren

€ 35,–

Particulieren aangifte inkomstenbelasting

€ 42,50 (alleenstaande)

Particulieren aangifte inkomstenbelasting

€ 57,50 (gezamelijk) 

Ondernemers aangifte inkomstenbelasting

€ 125,– (met korting als ook de boekhouding wordt verzorgd door ons kantoor)

 

TARIEVEN AANGIFTE OMZETBELASTING

Aangifte omzetbelasting

€ 15,- per aangiftetijdvak

Indienen suppletie aangifte (incidenteel) omzetbelasting

€ 35,- per jaar

 

TARIEVEN AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aangifte vennootschapsbelasting

€ 250,- per B.V. (met korting als ook de boekhouding wordt verzorgd door ons kantoor)

Na het doen van de aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting zal de belastingdienst aanslagen voor genoemde belastingen aan u opleggen. Natuurlijk is het controleren van deze aanslagen in de bovengenoemde prijs inbegrepen. Zo wordt de vinger aan de pols gehouden van uw administratie, een wel zo’n comfortabel gevoel.

En vergeet de deponering van de cijfers niet, bij de Kamer van Koophandel, ook dat kan, volledig volgens de huidige regels, door ons kantoor verzorgd worden.

 

TARIEVEN VOEREN ADMINISTRATIE

Boekhouding met een omzet tot € 20.000

circa € 480,- per jaar

Boekhouding met een omzet tot € 40.000

circa € 660,- per jaar

Boekhouding met een omzet tot € 100.000

circa € 960,- per jaar

Boekhouding met een omzet tot € 200.000

circa € 1.500,- per jaar

Bovenstaande prijzen voor het voeren van administraties zijn een indicatie van de gemiddelde prijs. Wilt u veel tijd steken in het geheel geordend en gesorteerd opleveren van uw administratie dan bespaart u op de kosten. Natuurlijk kunt u ook uw schoenendoos met bonnen achterlaten en verder geen omkijken willen hebben naar uw administratie, de prijs zal dan boven de gemiddelde prijs liggen. Eén ding weet u wel zeker: u weet vooraf wat het gaat kosten, want u heeft voordat de werkzaamheden aanvangen zekerheid over de prijs (en indien genwenst bevestigt d.m.v. een schriftelijke prijsafspraak). Bovenstaande opsomming is niet limitief, staat uw omzetklasse er niet bij, neem gerust contact op voor een prijsopgave. Het bovenstaande is een indicatie, omdat de diverse ondernemingen heel anders kunnen zijn, bijvoorbeeld een webwinkel kan 1.000 omzet facturen hebben, met als omzet € 10.000,–, terwijl een garagebedrijf die omzet haalt met 1 factuur.

Uiteraard kan ook via het uurtje-factuurtje systeem gewerkt worden. Zeker indien nog niet duidelijk is hoeveel werk de administratie is, is deze optie te overwegen, bijvoorbeeld totdat duidelijk is hoe groot de administratie is. Een optie is een combinatie, eerst uurtje-factuurtje en met de kennis die daaruit wordt gehaald, wordt een prijsafspraak gemaakt.

TARIEVEN OPSTELLEN JAARREKENING

Jaarrekening met balans, winst en verlies en toelichting op beiden in overzichtelijk begrijpelijk opgesteld rapport

€ 300,- (met korting als ook de boekhouding wordt verzorgd door ons kantoor)

Zelfde als hierboven, maar dan inclusief bedrijfseconomische analyse en kengetallen

€ 375,- (met korting als ook de boekhouding wordt verzorgd door ons kantoor)

Ook kan er worden voorzien in tussentijdse cijfers indien u of uw bankinstelling daaraan behoefte heeft, neem contact op over uw wensen en er zullen tegen schappelijke prijzen professionele tussentijdse cijfers rapporteren.

VOLLEDIG BEHEER ADMINISTRATIE

Het kantoor is volledig bekend met het telebankieren van de diverse grootbanken. Voor een vast tarief per maand worden betalingsadvieslijsten en de betalingen voor u klaargezet in het bankpakket, waarna u middels een autorisatie simpel en snel uw leveranciers kunt betalen. Neem voor een prijsopgave vrijblijvend contact op.

TARIEVEN VOOR ADVIESWERKZAAMHEDEN

Diverse diensten kunnen op uurbasis geleverd worden en dat tegen aanmerkelijke lagere tarieven, zoals bijvoorbeeld:

 • helpen met het opzetten van een eigen administratie in ieder willekeurig softwarepakket(op locatie)
 • adviseren over het omzetten van uw eenmanszaak/ v.o.f. in een (flex) B.V.
 • begeleiden van het geheel of gedeeltelijk staken van uw onderneming
 • helpen bij het opstellen van een AO/IC handboek van uw organisatie
 • invullen van omzetoverzichten t.b.v. branche verenigingen of het CBS
 • opstellen van begrotingen en liquiditeitsoverzichten
 • informatie verstrekken over fiscale actualiteiten en de toepassing daarvan
 • correspondentie verzorgen ten aanzien van belastingdienst en andere overheidsinstellingen
 • gehele debiteurenbewaking (inclusief herinneren, aanmanen)
 • controle van een door uw gevoerde online administratie (zoals bv. SnelStart, e-boekhouden)
 • opstellen van jaarwerkdossiers t.b.v. uw accountant.

LAGE TARIEVEN VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN EN BELASTINGAANGIFTEN

Zoals u leest heeft Administratie- en Adviesburo E. van Tunen een breed scala aan diensten paraat om u als ondernemer met raad en daad bij te staan. Dat u daarvoor ook nog eens een laag tarief voor uw administratie, belastingaangifte of jaarrekening betaalt is alleen maar mooi meegenomen