Meer dan 30 jaar ervaring - Voordelige tarieven - Betrouwbaar en deskundig

Boekhouding

De boekhouding bestaat uit verschillende onderdelen, maar ook uit verschillende fasen. Deze fasen  worden hieronder benoemd.  Als u één van deze onderdelen van de boekhouding wilt uitbesteden, dan kunt u bij het Accounting-onderdeel van het Administratie- en Adviesburo E. van Tunen goed terecht.

HET OPZETTEN VAN UW BOEKHOUDING

Als u start met uw onderneming is het van groot belang dat u uw administratie vanaf het begin goed verzorgt, dat kan met een on-line boekhoudpakket. Hiervan zijn er velen in omloop, in vele variaties en in uitlopende prijsklassen. Zodra u begint met een boekhoudpakket zult u merken dat u in het  pakket een standaard grootboekrekeningschema zit. Zo’n standaard schema heeft posten als “omzet”, “kantoorkosten” en “telefoonkosten”. Dat lijkt handig, maar er valt veel meer informatie uit de administratie te halen. Hiervoor is het wel nodig om bij het opzetten van de boekhouding goed na te denken over de inrichting van uw grootboekrekeningen en overzichtelijke subgroepen. Ieder boekhoudpakket heeft deze mogelijkheid. Hoe meer grootboekrekeningen er zijn, hoe groter het inzicht in uw onderneming, maar uiteindelijk bepaalt u zelf uw informatiebehoefte. Uiteraard is hulp mogelijk.

INFORMATIEBEHOEFTE BEPALEN

Eerst is ven het belang te onderkennen, welke financiële informatie u echt wilt weten. Wilt u  inzicht in uw opbrengsten en kosten, maak dan duidelijke en gespecificeerde omzet- en kostenrekeningen aan in uw boekhouding. Vindt u dit minder belangrijk, dan kunt u het met minder grootboekrekeningen doen. Natuurlijk kan er bij voortschrijdend inzicht er grootboekrekeningen toegevoegd of afgevoerd worden. Een boekhouding is geen star geheel, aanpassingen zijn altijd mogelijk. Het resultaat is een boekhouding, die op uw onderneming is afgestemd. Alleen uw bedrijf kan uw rekeningschema gebruiken, u heeft een managementtool in handen. Alles valt terug te vinden en op basis van deze gegevens uit het verleden, kunt u beslissingen voor de toekomst mede baseren.

HET BIJHOUDEN VAN UW BOEKHOUDING

Met alleen een rekeningschema bent u er nog niet, de boekhouding moet bijgehouden worden. U zult de boekhouding regelmatig moeten bijwerken. Daardoor heeft u de gewenste informatie tijdig in handen. Sommige ondernemers boeken hun administratie pas na afloop van het boekjaar. Een gemiste kans en eigenlijk nog erger. U heeft het afgelopen jaar een financiële koers gevolgd, die niet is gewijzigd en daardoor misschien niet tijdig is bijgesteld. Een ondernemer heeft vaak de tijd en/of de zin niet om op regelmatige basis de boekhouding bij te houden. Het wordt als tijdverslindend en niet “leuk” bevonden, maar hoe langer u het uitstelt, hoe meer u er tegenop gaat zien. Ook zijn er nu eenmaal tijdstippen waarop u verslag moet hebben gedaan aan externe partijen, waarvan de Belastingdienst ongetwijfeld de belangrijkste is. Niet, onvolledig of verkeerd aanleveren van gegevens kunnen tot boetes leiden, en dat is wel het laatste wat u wilt.

HET AFSLUITEN VAN UW BOEKHOUDING

Na het boekjaar zult u de boekhouding van dat boekjaar moeten afsluiten en de boekhouding van het nieuwe boekjaar willen aanvangen. Wanneer u een boekhouding afsluit voor een boekjaar, dan wilt u in dat boekjaar niet meer boeken.  Deze boekhouding is de basis voor uw jaarrekening en de belastingaangiften. Zo zijn later moeiteloos de specificaties bij de hand wanneer daar om gevraagd wordt. Veel ondernemingen laten voor het afsluiten van de boekhouding hun boekingen controleren door een administratiekantoor of accountant, welke vervolgens ook de aangiften verzorgd.

IN HET KORT: UW BOEKHOUDING

De boekhouding levert u financiële informatie over uw onderneming. Het geeft u inzicht in de gang van zaken en biedt de mogelijkheid tot tijdige bijsturing als dat nodig is. Maar u moet er de zin van inzien en u moet er zin in hebben. Ontbreekt één van deze voorwaarden, dan kunt u besluiten tot het uitbesteden van (een deel van) uw boekhouding. Bijvoorbeeld bij het Accounting-onderdeel van het Administratie- en Adviesburo E. van Tunen.